A papokAz Egyház papjai, akiket presbitereknek is neveznek, a püspökök munkáját segítik. Ma az a gyakorlat, hogy a papok a helyi egyházi közösség lelkészi szolgálatát végzik. Kezdetben ezt a szerepet a püspök töltötte be. A papok tehát a keresztények helyi közösségét…

A püspökökA papság vezető tagjai a püspökök. Az ő felelősségük és szolgálatuk az, hogy az egész világon megőrizzék az Egyház egységét azáltal, hogy saját egyházaikban biztosítják a hitnek és az egyházi gyakorlatnak az igazságát és az egységét a többi egyházzal. A…

Az Egyházi Rend szentségeOrthodox meggyőződés szerint a keresztény Egyház egyetlen papja, pásztora és tanítója Maga Krisztus. Egyedül ő vezeti népét, ő uralkodik fölötte. Egyedül ő bocsátja meg a bűnöket, és ő az, Aki közösséget ajánl fel Istennel, az Atyával. Az…

A Házasság SzentségeA házasságot nem Krisztus hozta létre, nem ő tette intézményessé. Mégis, az Úr egészen különleges értelmet és jelent séget adott az emberek házasságának. Az ószövetségi törvényt követve, de messiási tökéletességével túllépve annak hivatalos el…

A Szent Kenet Szentsége - A Betegek KeneteKrisztus azért jött a világra, hogy az emberek "erőtlenségeit hordozza". Isteni messianizmusának egyik jele az volt, hogy betegeket gyógyított. A gyógyítás hatalma az Egyházban marad, mivel maga Krisztus a Szent Lélek által az Egyházban…

A Gyónás SzentségeA Gyónás Szentsége Istennel való kibékülésünknek a jele az Egyházban, miután a bűn elválasztott minket az Egyház életétől. A bűnbánat - út az Istennel való közösséghez, ha a bűn megszakította ezt a közösséget. A Szent Hagyományban ezért gyakran…

Egyház és szentség

2012.03.26. 07:33

Folytatom azt, amit a "Kommentek kapcsán" elkezdtem. Ott lényegileg azt írtam, hogy azok a felekezetek, melyek kiszakadnak az Egyházból, több mindent veszítenek el egyszerre: a szentségi jelleget, a Mária-kultuszt, a monasztikus hagyományt ez utóbbival együtt pedig a spirituális tudás…

A Szent EucharisztiaAz ortodox hagyományban a Szent Eucharisztiát a "szentségek szentségének" is nevezik. Gyakran az Egyház szentségének is hívják. Az Eucharisztia az Egyház életének a középpontja. Minden hozzá vezet és minden belőle ered. Minden egyházi szentségnek a…

Ebben a posztomban egy kommentben felvetődött témáról próbálok meg valamit írogatni, feltéve, ha eljutok egyáltalán a lényegig. De előbb egy másik kommentről. Szeráfim atya leckéi kapcsán, ahol a testhelyzetről írtam, Refuse/Resist! linkelte be a meditációs zsámolyt, ami az…

A templomi bemutatásAz újszülött megkeresztelkedése és megbérmálása után történik templomi "bemutatása". A Bemutatás szertartása a fiúgyermekek templomi bemutatásának a hagyományát követi az ószövetségi törvény előírása szerint, de különösen Krisztus felajánlását a…