Pünkösd: A Szent Lélek eljöveteleAz Ószövetségben Pünkösd ünnepe a Húsvét utáni ötvenedik napra esett. Húsvét az izraeliták egyiptomi rabságból való szabadulásának az ünnepe volt, Pünkösdkor pedig arról az isteni ajándékról emlékeztek meg, melyet Mózes kapott a…

Miután a tanítvány kellő mértékben begyakorolta a helyes testtartást, napokkal, de talán inkább hetekkel később Szeráfim atya új feladatot ad neki: "Elmélkedj úgy, mint a pipacs!" Szeráfim atya most sem ereszti bő lére a magyarázatokat és instrukciókat: nem észbeli tudást…

Az emberi élet célja az Istennel való egyesülés (henószisz) és az átistenülés (theiószisz). A görög atyák az "átistenülést" tágabb értelemben használják, mint a latinok. Természetesen szó sincs náluk panteizmusról. A kegyelem által az isteni életben való részesedést…