A háború bennünk van (8.)

2012.03.02. 05:48

(Nyolcadik, utolsó idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 8. A szemlélődés az élet halál feletti végső győzelmének ízelítője, amely győzelem a lelkünkben megy végbe. Nélküle valóban hiszünk e győzelem lehetőségében és reménykedünk benne. De amikor Isten iránti…

A háború bennünk van (7.)

2012.02.24. 05:40

(Hetedik idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 7. A szemlélődés a teljesen érett keresztény jele. Az em­ber többé nem rabszolgája vagy kiszolgálója a Mennyei Atyának, többé nem egy nehéz törvény félelemmel teli megtartója, és nem is egy engedelmes és alázatos fiú, aki…

Szeráfim atya egyre tapintatosabbnak mutatkozott. Érezte a fejlődést, amit a fiatalember az elmélkedésben, imában tett. Többször rajtakapta őt, amint könnyekben úszó arccal úgy elmélkedett, mint Ábrahám, közbenjárt az emberekért. "Istenem, irgalmasságom, mi lesz…

Szeráfim atya tanítványa a testhelyzet, a tudati attitűd, a légzés, és az ima recitálása után egy újabb lépcsőfokra léphet. Most már emberként elmélkedhet, méghozzá nem is akárhogy, hanem úgy, mint Ábrahám. Ábrahám, három vallás ősatyja - melyből kettő világvallás…

2709 Mi a szemlélődő imádság? Avilai Szent Teréz így válaszol: "A belső ima megítélésem szerint nem más, mint barátság, melyben gyakran négyszemközt beszélünk azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket."  A szemlélődő ima azt keresi, "akit szeret a lelkem" (Én 1,7): Jézust…

A háború bennünk van (5.)

2012.02.10. 05:19

(Ötödik idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 5. A szemlélődés egyszerre saját "semmi voltunk" és az is­teni valóság egzisztenciális felismerése, amelyet saját lényünk mélységeiben, kifejezhetetlen lelki kapcsolatban értünk meg. A szemlélődés annak hirtelen,…

Isten nevének segítségül hívása nyomán lassacskán nagy tisztelet támadt benne minden létezővel szemben. Ugyanakkor tele volt imádattal az iránt, aki ott rejtőzik minden létezés gyökerénél. Szeráfim atya ekkor így szólt hozzá: - Most már nem vagy messze attól, hogy úgy…

Szeráfim atya tanítványa már hosszú hetek óta "elmélkedik". Először a megfelelő testhelyzetet sajátította el, azután kialakította magában a szemlélődéshez szükséges megfelelő tudati attitűdöt, majd pedig a légzésére figyelt. Itt egy gondolat erejéig nem árt utalni arra,…

Az imádság szükséges az üdvösséghez. Cassianus, akinek tanítása a sivatagi atyák visszhangja, a keresztény ima három, emelkedő szintjét különbözteti meg. A könyörgést önmagunkért, a közbenjárást másokért és a hálaadást vagy dicsőítést. Az imának ez a három fajtája…

A jó alap, a fény felé fordulás, az óceán lélegzése még nem a "hészükhaszta'' imamód - mondta neki Szeráfim atya. - Most meg kell tanulnod úgy elmélkedni, mint egy madár. Elmélkedj úgy, mint egy madár! Elvitte őt a remeteségéhez közel eső kis cellába, ahol két…