Az eucharisztikus kánon: az anaforaEzzel veszi kezdetét a Szent Liturgiának az a része, melyet eucharisztikus kánonnak, más néven anaforának, azaz "felemelésnek, felmutatásnak" nevezünk. Ez az a pillanat, amikor az oltárra felajánlásként odahelyezett kenyér és bor adománya…

Szeretet és HitA Szent Liturgia további folytatásának két feltétele van, melyet a hívőknek teljesíteniük kell: a szeretet és a hit ünnepélyes kifejezése, ami a keresztény élet lényegéhez tartozik, e nélkül nem lehetséges önmagunk felajánlása és a közösség Istennel. Ezért…

Felajánlás és a Nagy BemenetElérkezett az idő az Istennek szóló áldozat felajánlására. Csak egyetlen igaz, elfogadható Istennek tetsző áldozat létezik: Jézus Krisztusnak, Isten Bárányának az áldozata, aki örökre felajánlja magát az Atyának a világ bűneiért.Krisztusban…

Az EvangéliumA Szent Liturgián egy vagy több olvasmány követi az Apostolt a négy Evangélium közül. Az Isten Igéjének e két hirdetése között felhangzik az ünnepélyes Alliluia, melyet a korábbi zsoltárversek kísérnek. Az Evangélium felolvasását tömjénáldozat előzi meg, az…

A Kis BemenetA harmadik antifon éneklése alatt történik az ún. Kis Bemenet. A Kis Bemenet a papság ünnepélyes körmenete a templomhajón át az oltárba, melynek élén az Evangéliumos Könyv halad. Püspöki liturgia esetén az Evangéliumos Könyvet kiviszik a püspökhöz a templom…

Áldott az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek OrszágaA proszkomidia után a pap vagy a diakónus megtömjénezi az oltárt, az ikonokat és az egész templomot. Az oltár tömjénezése közben imát mond, melyek Krisztus jelenlétének teljességéről tesznek tanúságot a sírban, a…

Az Előkészület (Proszkomidia)A Szent Liturgia megkezdése előtt a pap a bemeneti imák elmondása után lép be a szentélybe, és magára ölti a liturgikus ruhákat. Ezután az előkészületi ("áldozati") asztalhoz megy, hogy előkészítse a kenyeret és a bort a Szent Áldozáshoz. A…

A Szent LiturgiaA liturgia szó közös cselekedetet vagy közös tevékenységet jelent. A Szent Liturgia az Orthodox Egyház "közös cselekedete". Az Egyháznak arra a "hivatalos tevékenységére" utal, amikor úgy gyűlik egybe, mint Isten Népe. Ha visszaemlékezünk, maga az egyház szó is…

Különböző ünnepekAz Orthodox Egyház az év minden napján megemlékezik valamilyen szentről vagy az Egyház egy szent történelmi eseményéről. Az eddig említett 12 főünnepen túl számos egyéb olyan ünnepnap van, mely különleges liturgikus és lelki tartalommal rendelkezik az…

A Szent Kereszt felmagasztalásaSzeptember 14-én ünnepli az Egyház a Szent Kereszt Felmagasztalását, mely a Szent Keresztnek a IV. században történt megtalálására emlékeztet Szent Heléna, Nagy Konstantin császár anyja által. De arra az eseményre is, amikor Irákliosz császár a…