A háború bennünk van (8.)

2012.03.02. 05:48

(Nyolcadik, utolsó idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 8. A szemlélődés az élet halál feletti végső győzelmének ízelítője, amely győzelem a lelkünkben megy végbe. Nélküle valóban hiszünk e győzelem lehetőségében és reménykedünk benne. De amikor Isten iránti…

A háború bennünk van (7.)

2012.02.24. 05:40

(Hetedik idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 7. A szemlélődés a teljesen érett keresztény jele. Az em­ber többé nem rabszolgája vagy kiszolgálója a Mennyei Atyának, többé nem egy nehéz törvény félelemmel teli megtartója, és nem is egy engedelmes és alázatos fiú, aki…

A háború bennünk van (6.)

2012.02.17. 05:31

(Hatodik idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 6. Pontosan saját meggyötört szabadságunk és az Ő élet­adó Szabadsága - Aki Szent és Ismeretlen - közti kapcsolatban, a tökéletes önmegvalósítás során, az ember elkezdi legyőzni a halált - saját lelkében. Igazi önmagunkra…

A háború bennünk van (5.)

2012.02.10. 05:19

(Ötödik idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 5. A szemlélődés egyszerre saját "semmi voltunk" és az is­teni valóság egzisztenciális felismerése, amelyet saját lényünk mélységeiben, kifejezhetetlen lelki kapcsolatban értünk meg. A szemlélődés annak hirtelen,…

A háború bennünk van (4.)

2012.02.03. 05:48

(Negyedik idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 4. Az ember csakis akkor él igazán, amikor megtapasztalja - legalábbis bizonyos mértékben -, hogy valóban önként szenteli magát saját személyes léte igazi céljának. Más szóval az ember nemcsak akkor él, amikor létezik, nemcsak…

A háború bennünk van (3.)

2012.01.27. 05:35

(Harmadik idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából.) 3. Azokban, aki leginkább élnek - és ezért leginkább azo­nosak önmagukkal -, a testi élet alárendelődik a bennük lakozó magasabb létezésnek. A testi élet csendben aláveti magát a lélek sokszorosan bőségesebb elevenségnek,…

A háború bennünk van (2.)

2012.01.20. 05:32

(A második idézet Thomas Merton O.C.S.O. írásából) 2. A kereszténység legellentmondásosabb, ugyanakkor legegyedülállóbb és legjellegzetesebb tantétele, hogy Jézus Krisztus halottaiból való föltámadása által az ember tökéletes győzelmet aratott a halálon, "Krisztusban"…

A háború bennünk van (1.)

2012.01.13. 05:41

Thomas Merton O.C.S.O a 20. század egyik legnagyobb misztikusa. Először a ferences rendbe jelentkezett, de végül a legszigorúbb szabályzatú trappistáknál tette le az örökfogadalmat. A katolikus mellett behatóan tanulmányozott más vallásokat is - különösen azok misztikáját -…