Az eucharisztikus kánon: az anaforaEzzel veszi kezdetét a Szent Liturgiának az a része, melyet eucharisztikus kánonnak, más néven anaforának, azaz "felemelésnek, felmutatásnak" nevezünk. Ez az a pillanat, amikor az oltárra felajánlásként odahelyezett kenyér és bor adománya…

Felajánlás és a Nagy BemenetElérkezett az idő az Istennek szóló áldozat felajánlására. Csak egyetlen igaz, elfogadható Istennek tetsző áldozat létezik: Jézus Krisztusnak, Isten Bárányának az áldozata, aki örökre felajánlja magát az Atyának a világ bűneiért.Krisztusban…

Az EvangéliumA Szent Liturgián egy vagy több olvasmány követi az Apostolt a négy Evangélium közül. Az Isten Igéjének e két hirdetése között felhangzik az ünnepélyes Alliluia, melyet a korábbi zsoltárversek kísérnek. Az Evangélium felolvasását tömjénáldozat előzi meg, az…

A Kis BemenetA harmadik antifon éneklése alatt történik az ún. Kis Bemenet. A Kis Bemenet a papság ünnepélyes körmenete a templomhajón át az oltárba, melynek élén az Evangéliumos Könyv halad. Püspöki liturgia esetén az Evangéliumos Könyvet kiviszik a püspökhöz a templom…

Áldott az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek OrszágaA proszkomidia után a pap vagy a diakónus megtömjénezi az oltárt, az ikonokat és az egész templomot. Az oltár tömjénezése közben imát mond, melyek Krisztus jelenlétének teljességéről tesznek tanúságot a sírban, a…

Az Előkészület (Proszkomidia)A Szent Liturgia megkezdése előtt a pap a bemeneti imák elmondása után lép be a szentélybe, és magára ölti a liturgikus ruhákat. Ezután az előkészületi ("áldozati") asztalhoz megy, hogy előkészítse a kenyeret és a bort a Szent Áldozáshoz. A…

A Szent LiturgiaA liturgia szó közös cselekedetet vagy közös tevékenységet jelent. A Szent Liturgia az Orthodox Egyház "közös cselekedete". Az Egyháznak arra a "hivatalos tevékenységére" utal, amikor úgy gyűlik egybe, mint Isten Népe. Ha visszaemlékezünk, maga az egyház szó is…

A Jézus-ima, mint imádság

2012.01.30. 05:19

A Jézus-ima az egyik legteljesebb keresztény imádság. Az imáknak több fajtáját is ismerjük és nincs az imádságnak illetve az imaéletnek olyan aspektusa, ahol a Jézus-ima ne jönne szóba.  Az imádkozás módja szerint megkülönböztetünk szóbeli, elmélkedő és szemlélődő…