Az imaA keresztény élet lényege az ima. Maga Jézus Krisztus is imádkozott és tanította az embereket imádkozni. Nem követheti Krisztust az, aki nem imádkozik Istenhez. Az Orthodox Egyházban minden ima a Szent Háromságot jeleníti meg. A Szent Lélek által, Isten Fián, Jézus…

Szeráfim atya tanítványa a testhelyzet, a tudati attitűd, a légzés, és az ima recitálása után egy újabb lépcsőfokra léphet. Most már emberként elmélkedhet, méghozzá nem is akárhogy, hanem úgy, mint Ábrahám. Ábrahám, három vallás ősatyja - melyből kettő világvallás…

Szeráfim atya tanítványa már hosszú hetek óta "elmélkedik". Először a megfelelő testhelyzetet sajátította el, azután kialakította magában a szemlélődéshez szükséges megfelelő tudati attitűdöt, majd pedig a légzésére figyelt. Itt egy gondolat erejéig nem árt utalni arra,…

Az imádság szükséges az üdvösséghez. Cassianus, akinek tanítása a sivatagi atyák visszhangja, a keresztény ima három, emelkedő szintjét különbözteti meg. A könyörgést önmagunkért, a közbenjárást másokért és a hálaadást vagy dicsőítést. Az imának ez a három fajtája…

Mantra-e a Jézus-ima?

2012.01.31. 05:00

Korábban már megpróbáltam néhány témával kapcsolatos alapfogalmat tisztázni, mert ezek használata kapcsán sokszor találkozunk egymásnak ellentmondó értelmezéssel, használattal. A mantráról akkor nem írtam, csak érintőlegesen említettem egy másik írásomban, most tehát…

A Jézus-ima, mint imádság

2012.01.30. 05:19

A Jézus-ima az egyik legteljesebb keresztény imádság. Az imáknak több fajtáját is ismerjük és nincs az imádságnak illetve az imaéletnek olyan aspektusa, ahol a Jézus-ima ne jönne szóba.  Az imádkozás módja szerint megkülönböztetünk szóbeli, elmélkedő és szemlélődő…

Jézus-ima litánia

2012.01.27. 12:20

A római katolikus hitélet egyik jellegzetes imaformája a litánia. A változó előimádkozott részre az "Uram irgalmazz" válasz eleve a Jézus-ima tömör változata, de az alábbi litánia teljes egészében a Jézus imából bontakozik ki. Megvilágítva a Jézus-ima több aspektusát, a…

Elmélkedés az orthodoxiában

2012.01.24. 20:46

Már az egyik legelső bejegyzésemben, illetve éppen az előzőben is utaltam rá, hogy beszélni kell arról is, hogy milyen az elmélkedés (meditáció) gyakorlata az orthodoxiában. Most tehát erről lesz szó. Talán köztudott, hogy az orthodox vallásgyakorlás kétpólusú. Egyik pólusa…

Lectio Divina

2012.01.23. 05:45

A nyugati kereszténység monasztikus hagyományának lényeges eleme a Lectio Divina. "Isteni olvasásnak" vagy "Isten olvasásának" lehetne lefordítani. A magyar fordítás kissé szokatlanul hangzik, de maga a kifejezés szemléletes. Ugyanis nem a Szentírás racionális boncolgatása,…

A Jézus-imát több, hosszab-rövidebb szövegváltozatban is lehet imádkozni. Ezek közül könnyen kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbbet. Bár a mi nyelvünkben is megygyökeresedtek a Jézus-ima úgymond sztenderd formái, de valamennyi változatosság mégis rejlik abban, hogy a…