Egy egyre inkább kaotizálódó mátrixban zsonganak a fejemben a különböző keleti keresztény felekezetek különböző böjtjeinek különböző szabályai. Reménytelennek tűnik az a vállalkozás, hogy egyházanként veszem sorra a böjtöket; de az ellenkezője is, ha böjtönként veszem…

Pár hét kényszerszünet után ismét személyesen is jelen vagyok, az elmúlt időszakban csak az előre programozott írások jelentek meg. Rögtön tehát bele is vágok egy aktuális témába, a keleti keresztény egyházak böjti szokásaiba. Azt nyilván nem kell hangsúlyoznom, hogy a téma…

Szeráfim atya egyre tapintatosabbnak mutatkozott. Érezte a fejlődést, amit a fiatalember az elmélkedésben, imában tett. Többször rajtakapta őt, amint könnyekben úszó arccal úgy elmélkedett, mint Ábrahám, közbenjárt az emberekért. "Istenem, irgalmasságom, mi lesz…

Isten nevének segítségül hívása nyomán lassacskán nagy tisztelet támadt benne minden létezővel szemben. Ugyanakkor tele volt imádattal az iránt, aki ott rejtőzik minden létezés gyökerénél. Szeráfim atya ekkor így szólt hozzá: - Most már nem vagy messze attól, hogy úgy…

A jó alap, a fény felé fordulás, az óceán lélegzése még nem a "hészükhaszta'' imamód - mondta neki Szeráfim atya. - Most meg kell tanulnod úgy elmélkedni, mint egy madár. Elmélkedj úgy, mint egy madár! Elvitte őt a remeteségéhez közel eső kis cellába, ahol két…

Szeráfim atya kicsit megrázta filozófusunkat, majd újból kézen fogta. Kis meredek úton egészen a tengerpartig vitte egy kis kietlen öbölbe.  - Ne kérődzz többet a pipacsok értelmén, mint egy tehén... Legyen tengerész a szíved. Tanulj meg úgy elmélkedni, mint az…

Egyik nap történt, hogy zarándokok szerzetesnek hitték. Nagy hatással volt rájuk jelenlétének súlya és áldást kértek tőle. A fiatalember semmit sem felelt,  megingathatatlan volt, mint kő. Amikor ezt aznap este Szeráfim atya megtudta, ütlegelni kezdte... A fiatal ember nyögött.-…

Egyszer egy fiatal francia filozófus elzarándokolt az Athosz-hegyre, hogy elmélyedjen a Jézus-imában. Többedik próbálkozásra Szeráfim atya végre elfogadta tanítványának.    - Mielőtt a szív imájáról beszélnék, tanulj meg úgy elmélkedni, mint az a hegy ... - és egy…

Isten hozott, Kedves Olvasó!

2012.01.07. 09:41

Miután egy anyaggal már a közepébe vágtam a blogolásnak, illenék pár szót ejteni arról, hogy miről is lenne szó. Már régóta foglalkoztatnak a Jézus-ima, a hészükhaszta lelkiség, valamint a különböző keleti keresztény, nyugati keresztény és egyáltalán nem keresztény…

Ez az ikontípus a 14. században Göröghonban jelent meg, de igazán népszerű Oroszországban lett a későbbi századokban. Nem véletlenül, hiszen Oroszországban van a misztikus ikonoknak a legnagyobb hagyománya. Misztikus alatt jelen esetben azt kell érteni, hogy nem szentet vagy…