Különböző ünnepekAz Orthodox Egyház az év minden napján megemlékezik valamilyen szentről vagy az Egyház egy szent történelmi eseményéről. Az eddig említett 12 főünnepen túl számos egyéb olyan ünnepnap van, mely különleges liturgikus és lelki tartalommal rendelkezik az…

A Szent Kereszt felmagasztalásaSzeptember 14-én ünnepli az Egyház a Szent Kereszt Felmagasztalását, mely a Szent Keresztnek a IV. században történt megtalálására emlékeztet Szent Heléna, Nagy Konstantin császár anyja által. De arra az eseményre is, amikor Irákliosz császár a…

Szűz Mária elhunyta – NagyboldogasszonyIsten Anyjának Elhunytát, vagy Elszenderedését, két hetes böjt elteltével, augusztus 15-én ünnepli az Egyház.Ezzel az ünneppel, melyet Mennybevitelnek is szokás nevezni, Krisztus anyjának halálára, feltámadására és megdicsőülésére…

Szűz Mária bevezetése a templombaIstennek Anyjának másik nagy ünnepe a Gyermek Máriának a Jeruzsálemi Templomba való bevezetése, mely november 21-ére esik. Szűz Mária Születéséhez hasonlóan ennek az ünnepnek sincs közvetlen bibliai vagy történeti vonatkozása. De ugyanúgy,…

Szűz Mária születése – KisboldogasszonyÖrömhírvétel ünnepén kívül még három jelentős ünnep van, melyeken az Egyház Máriát, Istennek Anyját tiszteli. Ezek közül az első szeptember nyolcadika, Szűz Mária Születésének az ünnepe.Mária születéséről nem találhatók…

Örömhírvétel ünnepeSzűz Mária Örömhírvételének az ünnepe, kilenc hónappal előzve meg Karácsonyt, március 25-ére esik. Krisztus megszületésének a hírüladását ünnepeljük, ahogyan azt Szent Lukács evangéliuma örökíti meg Szűz Máriával kapcsolatban: "A hatodik…

SzíneváltozásKrisztus Színeváltozása az Evangéliumok egyik központi eseménye. Közvetlenül azután, hogy az apostolok "Krisztusnak" (Messiásnak), "az élő Isten Fiának" ismerték el az Urat, megmondta nekik, hogy "Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie..., meg kell öletnie,…

Az Úr templomi bemutatásaNegyven nappal születése után Krisztust bemutatták Istennek a jeruzsálemi Templomban, Mózes törvénye szerint. Ugyanekkor anyja Mária is elvégezte a megtisztulási szertartást, és bemutatta a Törvényben előírt áldozatot. Negyven nappal Karácsony után,…

VízkeresztJanuár hatodika a Vízkereszt ünnepe. Eredetileg ez volt Isten világ felé való "felragyogásának" egyetlen keresztény ünnepe a Názáreti Jézus emberi alakjában. Magában foglalta Krisztus születésének, a napkeleti bölcsek hódolásának, Krisztus összes gyermekkori…

Krisztus születése – KarácsonyAz Orthodox Egyházban a Karácsony megünneplése az Úr Feltámadásának az ünnepéről veszi mintáját. Negyvennapos böjt és különleges előkészületi napok előzik meg az ünnepet, amelyek a Megváltó közelgő születését hirdetik. Így, Szent…